5 kohdan lista – Miten monitoroin käytännössä?

5-kohdan-lista-miten-monitoroida-kaytannossa

Usein asiakaspalvelun, puhelinmyynnin tai ylipäätään asiakaskontaktien monitorointia ei tehdä tarpeeksi. Se koetaan yleensä hankalaksi ja aikaa vieväksi tekemiseksi. Samalla ei välttämättä nähdä monitoroinnin hyötyjä, varsinkaan, jos sitä ei tehdä niin sanotusti oikein.